Aanbevolen

In dit menu treft u diensten en/of producten aan die van harte worden aanbevolen. De reden voor de aanbeveling is uiteraard de mate waarin het gedachtegoed van Anneke van der Plaats wordt onderschreven, ondersteund en versterkt. Vanuit de missie van de Foundation blijven we op zoek naar de beste initiatieven. Hier treft u ze aan.

Denkt u een goede tip te hebben, stuur dan weten een E-mail aan:  avdp.foundation@gmail.com