Boek ‘Dementiewijs’

Anneke van der Plaats was zelf enthousiast betrokken bij de plannen voor, en inhoud van, het nieuwste boek over dementie: “Dementiewijs – de waarheid over dementie“. Zoals auteur Paul Jansen het zelf beschrijft in de inleiding van dat boek:

“De tweede persoon die mij tot het schrijven van dit boek aanzette en inspireerde was Anneke van der Plaats met wie ik vele jaren intensief heb samengewerkt in de voorlichting over dementie en in het vormgeven van de zorg voor mensen met dementie. Naar aanleiding van onze gesprekken over dit boek en de inhoud ervan noemde ze mij ‘de hart-brein coördinator‘ binnen de groep mensen waarmee wij twee tot 2018 jarenlang samenwerkten. Ooit vroeg ik haar, als iemand die mij dus in relatie tot het onderwerp dementie bij uitstek goed kende, om haar persoonlijke mening over mij op papier te zetten zodat ik dat kon delen. En op 28 augustus 2016 ontving ik haar zeer persoonlijke antwoord. Ze schreef me (letterlijk): “Dit ben jij (volgens mij) in twee zinnen: origineel, filosofisch, anders denkend, verrassend en soms provocerend. Zet ons allemaal aan tot het kritisch beschouwen van de gangbare concepten in onze samenleving.” In die omschrijving herken ik mezelf.”

Boek “Dementiewijs – de waarheid over dementie”