Contact

Anneke van der Plaats Foundation
Kamer van Koophander Nr. 67155081

Bank: NL49 INGB 0007 6093 70
T.n.v. Stichting Anneke van der Plaats Foundation

E-mail: avdp.foundation@gmail.com

Klik HIER om uzelf op te geven voor onze nieuwsbrief.