Contact

Anneke van der plaats Foundation
P/a De Savornin Lohmanlaan 35
3445 VD  Woerden

Tel.: 06 23128547

E-mail: info@annekevanderplaatsfoundation.org

N.B. Voor contact met Anneke van der Plaats zelf gaat u naar www.breincollectief.nl

De Stichting Anneke van der Plaats Foundation is ingeschreven in de Kamer van koophandel onder nummer 67155081.

Bankrekening NL49 INGB 0007 6093 70

De registratie als ANBI loopt op dit moment.