Lezingen

Hoe meer mensen het gedachtegoed van Anneke van der Plaats kennen hoe meer levensgeluk voor mensen met dementie mogelijk wordt. Daarom geeft Dr. Paul Jansen, directeur van de Anneke van der Plaats Foundation, lezingen en presentaties over alle aspecten van het gedachtegoed van Anneke van der Plaats.

Zo is er een algemener, breder toegankelijke presentatie die gaat over de kern van het gedachtegoed van Anneke van der Plaats: de werking van het brein bij dementie en over hoe we daar praktisch mee om kunnen gaan, ook wel bekend onder de naam ‘De 8 Inzichten in de Wondere Wereld van Dementie‘.

Voor professionals in de zorg richt een toegespitste presentatie zich met name op Omgevingszorg™, en/of op de Brein Omgeving Methodiek™ en/of op (de nieuwe) Hersenkunde™, aangepast aan de behoefte.

Wanneer u meer wilt weten of een lezing/presentatie wilt afspreken, neemt u dan contact op met de Foundation.