Masterclass

Dementiewijs in één dag.

Het beste alternatief voor een tijdrovende en kostbare meerdaagse opleiding is de inmiddels bekende Masterclass Dementiewijs in één dag. Bedoeld voor iedereen die in de zorg werkt en met ouderen met dementie te maken heeft of krijgt. Zowel de theoretisch als de praktisch aangelegde en opgeleide mensen worden dementiewijs in één dag.

In deze Masterclass wordt ‘de mens’ in de dualistische wetenschappelijke context van de cognitiewetenschap geplaatst, inclusief antropologie*. Uit deze context volgt het complete mensbeeld waar zowel religieuzen, humanisten als wetenschappers zich in herkennen en positief mee aan de slag kunnen met begrip en menselijke zorg voor ouderen met dementie.

De oorspronkelijke Masterclass is begin 2019 geheel uitgebreid,  bijgewerkt plus aangevuld met alle relevante, actuele wetenschappelijke kennis over dementie en biedt op een gestructureerde manier zowel de juiste als de complete kennis en informatie  over dementie waaronder:

  • Totum Hominem: De Hele mens.
  • Wat dementie wel is en wat het niet is.
  • Stress: de belangrijkste factor in welzijn, zeker bij dementie.
  • Dementie preventie.
  • Omgaan met dementie.
  • Coherentiezorg™ (belevingszorg bij dementie).

Deze Masterclass is de ultieme Wegwijzer in Dementie en wordt uw hele groep deelnemers in één dag DementiewijsOok worden de deelnemers geïnspireerd tot ‘de hoogste vorm van competentie‘ in de zorg voor langdurig zieke ouderen, namelijk creativiteit, juist als het om de zorg voor mensen met dementie gaat.

Boek Dementiewijs

Deze Masterclass is onverminderd gericht op het empowerment van medewerkers om stress te vermijden en daardoor het welzijn van bewoners en van henzelf te verhogen met als resultaten: minder zorgbehoefte van  bewoners en minder werkdruk en ziekte-uitval bij medewerkers. Ook is het begrip coherentiezorg een sleutelbegrip in deze Masterclass. Wat helaas veel mensen hebben gemist is dat ‘de relatie tussen stress en de omgeving‘ de volledige breedte en diepte van alles buiten de (dualistische) mens omvat. Inclusief zijn interactie daarmee. Deze Masterclass sluit volledig aan op de beste benadering van chronisch zieke mensen in de geriatrie. Uiteraard is het standaardwerk over dementie, “Dementiewijs – de waarheid over dementie” ook het passende naslagwerk voor de deelnemers aan de Masterclass.

De oorspronkelijke Masterclass Creatieve Dementiezorg wordt onder de nieuwe naam Masterclass Dementiewijs in één dag gegeven door dr. Paul Jansen, ook bekend onder de naam Dementiewijs™.

De Masterclass duurt één dag, van 10-16 uur. Minimale groepsgrootte 10 personen, geen maximum. Locatie en de catering wordt door u verzorgd. Datum word uiteraard in overleg bepaald. Vraag uw offerte aan: Contact.

Zij ook de praktische folder Masterclass Dementiewijs 2.0