Onze missie

Het is de missie van de Anneke van der Plaats Foundation om het gedachtegoed van Anneke van der Plaats over omgevingszorg voor mensen met dementie, zoals door Anneke van der Plaats ontwikkeld, haar Hersenkunde™ en van de door haar ontwikkelde Brein Omgeving Methodiek™ (BOM™), vast te leggen, te verspreiden en het correct toepassen ervan te stimuleren (en het verkeerd toepassen ervan te ontmoedigen). Onze missie omvat ook het ontwikkelen en/of ondersteunen van initiatieven die zich richten op het correct toepassen van het gedachtegoed van Anneke van der Plaats in de zorg voor mensen met dementie.